Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

17:08
9572 8247 500
chapstick
16:46
6151 fe3d 500
hah!
chapstick
16:43
2469 9eaf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo

November 19 2017

chapstick
21:24
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viawszystkodupa wszystkodupa
chapstick
21:22
"Po to są romanse - zapaliła papierosa i kontynuowała - by skończyć związek, którego nie ma się odwagi skończyć.  - Mnie potrzebne są romanse - odparował[...] - by nie wejść w związek, na który nie mam odwagi."
— R. Rient
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viakmj kmj

November 17 2017

22:13
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viawszystkodupa wszystkodupa
chapstick
22:11
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork vianiskowo niskowo
chapstick
22:07
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
chapstick
22:03
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viawszystkodupa wszystkodupa

November 13 2017

chapstick
19:50
9083 ee78 500
Reposted fromoll oll viaspontaneous spontaneous
chapstick
19:49
Czemu musiałeś tak zajść mi za skórę? 
Przecież nie miałam z tobą dużego kontaktu 
Przecież wiedziałam jaki jesteś, a i tak coś ciągnęło mnie do ciebie 
Ty nic z tego sobie nie robiłeś 
Z tego "czegoś" co było między nami 
Niby nie zauważałeś czym cię darzę i zajmowałeś się inną 
A ja ? 
Teraz cierpię przez to gówno 
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa vianiskowo niskowo
chapstick
19:39
1105 6120
Reposted fromumorusana umorusana vianiskowo niskowo
chapstick
19:38
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianiskowo niskowo
chapstick
19:27
9987 5d52 500
— Piotr Mosoń
19:21
1230 0963
chapstick
19:17
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawszystkodupa wszystkodupa
chapstick
19:17
5932 24ee 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
chapstick
16:57
0466 4ed8 500
Reposted frombluuu bluuu viawszystkodupa wszystkodupa

November 10 2017

chapstick
13:33
2469 9eaf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
13:32
5870 6e05 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viakmj kmj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl