Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

chapstick
21:07
6184 2c2a 500
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viakoloryzacja koloryzacja
chapstick
21:05
1055 0f97
chapstick
21:05
5985 b0a7 500
chapstick
21:04
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viakoloryzacja koloryzacja

May 22 2017

chapstick
20:33
9849 0081 500
chapstick
20:33
5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viakoloryzacja koloryzacja
chapstick
20:29
0147 ccb5
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa

May 19 2017

chapstick
08:42
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viairmelin irmelin

May 16 2017

18:57
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viahopelesswanderer hopelesswanderer

May 15 2017

chapstick
20:30
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaiblameyou iblameyou

May 10 2017

chapstick
17:05
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
16:59
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianietutejsza nietutejsza
16:59
nie pozwól nikomu, by gasił twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy
— (via odretwienie)
Reposted fromsoplica soplica vianietutejsza nietutejsza

May 09 2017

chapstick
17:18
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoder joder
chapstick
17:17

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viajoder joder
chapstick
17:17
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted frommslexi mslexi viajoder joder
chapstick
17:17
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajoder joder
chapstick
17:16
Czasami, niektórych trzeba sobie odpuścić. Nie dlatego, że Tobie nie zależy tylko dlatego, że to im nie zależy.
— !
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viajoder joder
chapstick
17:13
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
chapstick
17:12
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl