Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

chapstick
20:43
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine vianiskowo niskowo
chapstick
18:29
1681 abf9 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakmj kmj
chapstick
18:28
jeżeli ktoś cały czas pokazuję że ma cie gdzieś i nie jesteś ważna to naprawdę nie jesteś ważna. 
— Babcia
Reposted fromyourhabit yourhabit viamalazadymiara malazadymiara

February 20 2018

chapstick
20:45

kiedy umrę kochanie.

kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę
i będę długim przedmiotem raczej smutnym

czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny

często myślę o tobie
często pisze do ciebie
głupie listy - w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie

patrząc w płomień kochanie
myślę - co też się stanie
z moim sercem miłości głodnym

a ty nie pozwól przecież
żebym umarła w świecie
który ciemny jest i który chłodny
- Halina Poświatowska
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viakmj kmj

February 18 2018

chapstick
19:17
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz via777727772 777727772
chapstick
00:15
8033 a5cc 500
Reposted frompiehus piehus viarudosci rudosci
00:10
4700 526a
Reposted fromrawriot rawriot viacoeurina coeurina

February 17 2018

chapstick
12:25
chapstick
12:24
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
chapstick
12:23
1597 e195 500
Reposted fromposzum poszum viaspontaneous spontaneous
chapstick
12:23
chapstick
12:23
7702 a5f7
Reposted fromthetemple thetemple viaMigotliwa Migotliwa
chapstick
12:23
Miłość jest wtedy, gdy chcesz go zabić ale ciągle odkładasz to na jutro.
Reposted frominnejniebedzie innejniebedzie viaMigotliwa Migotliwa
chapstick
11:40

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viapoppyseed poppyseed
chapstick
00:18
Mogłabym mieć każdego.
Ale nie każdy ma jego zapach, jego włosy, jego śmiech.
Nie każdy jest nim.
— Jagoda Szuster
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
chapstick
00:17
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa vianiskowo niskowo
chapstick
00:17

W końcu się poddajesz.

Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz. Patrzysz obojętnym wzrokiem na to, co Cię otacza i nie potrafisz już zrozumieć, o co było to zamieszanie.

Nie interesuje Cię już, czy ktoś odejdzie, albo czy może zranić.

Zgadzasz się na wszystko.

Umarłaś, sama przyznaj. 

chapstick
00:17
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe vianiskowo niskowo

February 13 2018

chapstick
22:32
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
— uratuj mnie; g.musso.
chapstick
22:25
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl