Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

chapstick
20:03
W niedzielę wszystko boli bardziej
— Sosza
Reposted fromresort resort

July 11 2019

chapstick
17:11
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frombeatkazz beatkazz viawszystkodupa wszystkodupa

July 09 2019

chapstick
07:57
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viaresort resort

June 30 2019

chapstick
10:31
0624 8ae9 500

June 29 2019

chapstick
19:05
3506 6930 500
19:05
7140 2d00 500
Reposted fromlordminx lordminx viaMigotliwa Migotliwa

June 26 2019

chapstick
13:16
Weźmy miłość romantyczną. Zaczyna się od cielesności, pasji, wybuchu namiętności. Nie znam pary, która przy pierwszym spotkaniu obnażyłaby się ze wszystkimi swoimi kolorami. Dopiero w trakcie wspólnego życia poznajemy się. Początek to pewna forma pokazania czy też promowania siebie, swoich godnych ujrzenia stron. Później, gdy dwójka ludzi decyduje się żyć razem, przychodzi moment konfrontacji ze swoimi wszystkimi poglądami, nietolerancjami, kaszlem partnera, który wybucha, gdy chcemy posłuchać muzyki. Dochodzi do tego moment, w którym seks przestaje być kluczowy. Mam wrażenie, że wszyscy przechodzimy przez ten sam schemat i wszyscy zbyt szybko spisujemy związki na straty, być może z braku odwagi by pracować nad miłością.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa vianiskowo niskowo

June 13 2019

chapstick
19:47
0266 002a 500
chapstick
19:46
2254 1217 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
chapstick
19:46
To prosta, męska logika: jeśli kobieta jest wściekła, znaczy, że jej zależy. Jeśli jakiś facet jest w związku, a lasce nie chce się nawet na niego wrzeszczeć, gość ma przerąbane. Obojętność jest kobiecym pocałunkiem śmierci. To odpowiednik męskiego braku zainteresowania seksem. Jeśli tak jest – to koniec. Po związku.
— Emma Chase - "Ułaskawienie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaspontaneous spontaneous

June 10 2019

chapstick
16:35
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

June 09 2019

chapstick
12:49
3316 29e7 500
Jeśli ktoś kogoś kocha, to słowo odległość - nie istnieje. Pomimo tego będą żyć, tak jakby cały czas byli obok siebie, będą wiedzieć szczegółowo o każdym najmniejszym wydarzeniu z dnia. A jeśli ktoś kogoś już nie kocha, to choćby spali w jedym łóżku, to ich odleglość jest już nie do pokonania.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasgrialux3 sgrialux3
chapstick
12:46
4140 2e25 500
Reposted fromspokodama spokodama viaspontaneous spontaneous

June 05 2019

chapstick
15:52
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa vianiskowo niskowo
chapstick
15:51
3160 9a42 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo

June 02 2019

chapstick
18:53

May 31 2019

chapstick
19:15
5281 d582 500
Reposted fromfungi fungi viapiehus piehus

May 30 2019

chapstick
15:52
3767 3d82
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
chapstick
15:51
Reposted fromFlau Flau
chapstick
15:51
3376 2acb 500

Airplane! / Czy leci z nami pilot? (1980)
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viaAnnju Annju
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl