Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

chapstick
22:19

Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C.
Reposted fromniemoc niemoc viamodalna-art modalna-art
chapstick
22:18
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viamodalna-art modalna-art
chapstick
22:18
1473 73ca 500
M i M
Reposted fromnonecares nonecares viamodalna-art modalna-art
chapstick
22:15
Zerwałam z nim 36 dni, 9 godzin i 7 minut temu. Czuję się dobrze ale czasami... cały czas tęsknie za nim.
— Noemi and Ely's No kiss list
Reposted fromresort resort
chapstick
22:13
Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski, "Gniew"
Reposted fromIriss Iriss viawszystkodupa wszystkodupa
chapstick
22:12
9097 ba2c 500
Reposted fromoll oll viaiblameyou iblameyou
chapstick
22:12
Jeżeli ci smutno, upewnij się najpierw czy nie jesteś głodna. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan vialittlewhitelies littlewhitelies
chapstick
22:09
Reposted frombluuu bluuu viamodalna-art modalna-art
chapstick
11:34
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk

March 09 2019

chapstick
22:23
Bywa że ludzie zamiast wyjaśniać ze sobą pewne rzeczy, wolą się rozstać. Mówią, dziękuję za współpracę, następny czy następna, proszę. Nie zdajemy sobie wszyscy sprawy z tego, że nierozwiązane w jednym związku problemy wcześniej czy później pojawią się w nowym związku. Tak jest ze strachem, niemożnością wyartykułowania uczuć, z zazdrością, z milionem innych rzeczy. One nie należą do naszego partnera, tylko do nas. Są naszą własnością i dopóki nie zrozumiemy, że gdziekolwiek uciekniemy, przeprowadzimy się, przeniesiemy ten bagaż ze sobą. Nawet dobrze ukryty, kiedyś przypomni o sobie, najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie.
— znalezione
chapstick
22:22
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena vialittlewhitelies littlewhitelies

March 06 2019

chapstick
20:11
Zdrada nie zaczyna się w momencie, kiedy ściągasz z kogoś majtki. Zaczyna się wcześniej. Od dojebek. Od przemocy psychicznej. Od olewania tej drugiej osoby. Od pogardy.  Od myśli: „co ta kretynka znowu wymyśliła”, po: „jak mogłam się związać z takim debilem”.
https://pokolenieikea.com/2018/08/16/dlaczego-on-mnie-zdradzil-dlaczego-ona-mnie-zdradzila/
Reposted fromobliviate obliviate viawszystkodupa wszystkodupa
chapstick
20:11
4112 c991
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viawszystkodupa wszystkodupa
chapstick
20:10
chapstick
20:10
Sam już nie wiem co mi nie daje spać, tęsknota, niewiedza czy niepewność?
— Przemyślenia po 4 nad ranem
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
chapstick
20:09
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viaalliwantisyou alliwantisyou
chapstick
20:08
Człowiek nie zdaje sobie czasem sprawy, jak dużo głupot może zrobić tylko dlatego, że kogoś kocha i boi się go stracić.
Reposted fromsoftboi softboi viamodalna-art modalna-art
chapstick
20:08
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamodalna-art modalna-art

March 04 2019

chapstick
21:46
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa
chapstick
21:45
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol vialittlewhitelies littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl