Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

chapstick
20:25
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamodalna modalna

July 16 2017

chapstick
20:50
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viamodalna modalna

July 15 2017

chapstick
16:50
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou

July 14 2017

01:08
5236 1cf4
Reposted fromlandscape landscape viakoloryzacja koloryzacja
chapstick
01:08
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viaalliwantisyou alliwantisyou
01:07
6239 73e6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou

July 12 2017

chapstick
21:00
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
chapstick
20:58
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viadoubleespresso doubleespresso
chapstick
20:57
Tysiąc myśli na minutę, a w każdej Ty.
— !
chapstick
20:55
Reposted fromlugola lugola viaalliwantisyou alliwantisyou
chapstick
20:55
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien viaalliwantisyou alliwantisyou

July 11 2017

chapstick
20:26

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaalliwantisyou alliwantisyou
chapstick
20:26
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viaalliwantisyou alliwantisyou
chapstick
20:25
codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough viaalliwantisyou alliwantisyou
chapstick
20:25
Im dłużej na ciebie cze­kałam, tym bar­dziej mi ciebie brakowało.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromglupiages glupiages viaalliwantisyou alliwantisyou
chapstick
20:25
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viaalliwantisyou alliwantisyou
chapstick
20:22
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaalliwantisyou alliwantisyou
chapstick
20:21
chapstick
20:21
2101 f1b6
Reposted frombzdura bzdura viaalliwantisyou alliwantisyou
chapstick
14:25
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
— boli.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl