Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

chapstick
18:58
8583 bbd4 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vianiskowo niskowo

October 07 2019

chapstick
20:42
2698 9467

October 05 2019

chapstick
15:15
Ktoś, kto bardzo kocha, ale nie ma wystarczającego odzewu z drugiej strony, zaczyna popadać w obsesję. Kontroluje, sprawdza tę drugą osobę, nie zostawiając jej powietrza. Robi się toksyczny związek, destrukcyjny dla obojga.
— Renata Przemyk
Reposted frommhsa mhsa viawszystkodupa wszystkodupa
chapstick
15:13
chapstick
15:12
2480 15d2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies

October 02 2019

chapstick
10:56
7165 b649 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viapoppyseed poppyseed

September 15 2019

chapstick
11:51
Za dużo czasu na myślenie, to zawsze przepis na katastrofę.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

September 13 2019

chapstick
19:54
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viakoallasuu koallasuu

August 27 2019

chapstick
00:03
7062 a3c9 500
Reposted fromfungi fungi vianiskowo niskowo
chapstick
00:00
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
chapstick
00:00
Wyjątkowy, nie jest ten, kto daje Ci kwiaty, zachwyca urodą, obiecuje Ci wszystko.
Wyjątkowy jest ten, który zdołał zobaczyć potwory, które masz w środku i mimo to kocha.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo

August 26 2019

chapstick
23:59
Między "dzień dobry", a "dobry wieczór", umieściłabym jeszcze "dziękuję, że jesteś", "widzimy się wieczorem", "wino słodkie czy półsłodkie?".
— "Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo

August 25 2019

chapstick
18:55
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę- tego właśnie się nauczyłam. Jeśli coś staje się dla Ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
Reposted fromaleander aleander vianiskowo niskowo

August 13 2019

chapstick
09:24
chapstick
09:19
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol vianiskowo niskowo
chapstick
09:18
- To, że nie potrafi cię kochać tak, jak ty chcesz, nie znaczy, że nie kocha się ze wszystkich sił - mówi.
— Anna Todd "After.Już nie wiem, kim bez ciebie jestem"
Reposted fromaurinko aurinko vianiskowo niskowo

July 31 2019

14:54
2119 7267 500
Reposted fromrorygon-z rorygon-z vianiskowo niskowo

July 26 2019

chapstick
17:14
5207 ba57 500
Reposted fromcontigo contigo vianiskowo niskowo
chapstick
17:13
- Co jest według Ciebie najważniejsze w związku? - Myślę, że porozumienie. Więź łącząca dwie osoby, która pozwala im się ze sobą komunikować. Żeby czuć się przy kimś dobrze, swobodnie musimy dokładnie poznać tę osobę, a przy tym poczuć, że nadajemy na przysłowiowych tych samych falach. To ważne, żeby być z kimś i móc przy nim zrobić wszystko - wygłupiać się, śmiać się do łez, wzruszać podczas filmu, złościć. Jednym słowem, żeby żyć w udanym związku trzeba pokazać swoją drugą twarz, prawdziwe oblicze, które podczas pierwszych spotkań zostaje przez nas samych głęboko uśpione, i jeśli po tym obnażeniu ten człowiek nie uciekł, nadal chce być przy nas, przytula i powtarza, że kocha, wtedy już wiemy, mamy pewność, że jest tym właściwym i że mamy to, co najważniejsze.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrinkmysoul drinkmysoul
chapstick
17:11
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl