Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2019

chapstick
15:19
9748 8454 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

December 06 2019

chapstick
17:24
To że jestem zmienna, czasem trudna i bywa, że nie do zniesienia jeszcze nie oznacza, że jest ze mną coś nie tak. Być może coś nie tak jest z Tobą, skoro potrafisz mnie akceptować tylko wtedy, gdy pasuję do Twoich wyobrażeń. No właśnie, czy z Tobą na pewno wszystko w porządku?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
chapstick
17:10
3971 484a 500
Reposted frompiehus piehus viaresort resort

November 28 2019

chapstick
11:34
2500 de3a 500
Reposted frompunisher punisher viakoallasuu koallasuu

November 22 2019

chapstick
21:22
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viaretaliate retaliate

December 12 2019

chapstick
15:19
9748 8454 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

December 06 2019

chapstick
17:24
To że jestem zmienna, czasem trudna i bywa, że nie do zniesienia jeszcze nie oznacza, że jest ze mną coś nie tak. Być może coś nie tak jest z Tobą, skoro potrafisz mnie akceptować tylko wtedy, gdy pasuję do Twoich wyobrażeń. No właśnie, czy z Tobą na pewno wszystko w porządku?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
chapstick
17:10
3971 484a 500
Reposted frompiehus piehus viaresort resort

November 28 2019

chapstick
11:34
2500 de3a 500
Reposted frompunisher punisher viakoallasuu koallasuu

December 12 2019

chapstick
15:19
9748 8454 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

December 06 2019

chapstick
17:24
To że jestem zmienna, czasem trudna i bywa, że nie do zniesienia jeszcze nie oznacza, że jest ze mną coś nie tak. Być może coś nie tak jest z Tobą, skoro potrafisz mnie akceptować tylko wtedy, gdy pasuję do Twoich wyobrażeń. No właśnie, czy z Tobą na pewno wszystko w porządku?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
chapstick
17:10
3971 484a 500
Reposted frompiehus piehus viaresort resort

December 12 2019

chapstick
15:19
9748 8454 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

December 06 2019

chapstick
17:24
To że jestem zmienna, czasem trudna i bywa, że nie do zniesienia jeszcze nie oznacza, że jest ze mną coś nie tak. Być może coś nie tak jest z Tobą, skoro potrafisz mnie akceptować tylko wtedy, gdy pasuję do Twoich wyobrażeń. No właśnie, czy z Tobą na pewno wszystko w porządku?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo

December 12 2019

chapstick
15:19
9748 8454 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl