Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2020

chapstick
23:03
1331 9158 500
Reposted fromnutt nutt viaspontaneous spontaneous

January 01 2020

chapstick
16:59

Wskazówki na życie


  1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
  2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
  3. Stosuj zasadę SSS:
  • Szacunek dla siebie,
  • Szacunek dla innych,
  • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
 • Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
 • Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
 • Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
 • Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
 • Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
 • Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
 • Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
 • Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
 • Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
 • Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
 • Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
 • Szanuj naszą planetę Ziemię.
 • Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
 • Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
 • Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
 • Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
 • — Dalai Lama
  Reposted fromstonerr stonerr viadoubleespresso doubleespresso

  December 27 2019

  chapstick
  23:24
  1003 a5a5 500
  Reposted fromretro-girl retro-girl viamodalna modalna

  December 22 2019

  chapstick
  10:02

  December 17 2019

  chapstick
  18:14
  2297 42e5
  Reposted fromdailylife dailylife viakomplikacja komplikacja

  December 16 2019

  chapstick
  12:15
  4986 a546 500
  Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianiskowo niskowo

  December 12 2019

  chapstick
  15:19
  9748 8454 500
  Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

  December 06 2019

  chapstick
  17:24
  To że jestem zmienna, czasem trudna i bywa, że nie do zniesienia jeszcze nie oznacza, że jest ze mną coś nie tak. Być może coś nie tak jest z Tobą, skoro potrafisz mnie akceptować tylko wtedy, gdy pasuję do Twoich wyobrażeń. No właśnie, czy z Tobą na pewno wszystko w porządku?
  — znalezione
  Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
  chapstick
  17:10
  3971 484a 500
  Reposted frompiehus piehus viaresort resort

  November 28 2019

  chapstick
  11:34
  2500 de3a 500
  Reposted frompunisher punisher viakoallasuu koallasuu

  November 22 2019

  chapstick
  21:22
  1453 374f 500
  Reposted fromwyczes wyczes viaretaliate retaliate

  November 08 2019

  chapstick
  22:15
  1453 374f 500
  Reposted fromwyczes wyczes vianiskowo niskowo
  chapstick
  22:14
  5702 1351
  Reposted fromdippi dippi vianiskowo niskowo
  chapstick
  22:14
  Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
  Reposted fromnikami nikami vianiskowo niskowo
  chapstick
  22:14
  Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.
  Reposted fromxsneakyx xsneakyx vianiskowo niskowo
  chapstick
  22:12
  1623 184e 500
  chapstick
  22:12
  Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
  — Jakub Żulczyk
  chapstick
  22:11
  9425 ce1c 500
  chapstick
  22:11
  7175 42b2
  Reposted fromnoone97 noone97 viadoubleespresso doubleespresso
  chapstick
  22:10
  Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.
  — już nigdy
  Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl